.:Trudności z włączaniem biegów:.

  1. Utrudniona zmiana biegów
  2. Wadliwe włączanie biegów
  3. Samoczynne wyłączanie się biegów
  4. Zablokowanie skrzyni biegów

Utrudniona zmiana biegów

Trudności w przełączaniu biegów, na postoju przy pracującym silniku, są spowodowane niepełnym rozłączeniem sprzęgła. Część momentu napędowego jest wtedy przenoszona do skrzynki biegów i uniemożliwia przesunięcie kół zębatych lub klinów przesuwnych. Podczas jazdy usterka ta jest nieodczuwalna i trudno ją zauważyć.
Najprostszy sposób sprawdzenia: pojazd ustawić na podnóżku, uruchomić silnik, włączyć bieg i zaciągnąć dźwignię sprzęgła. Następnie należy starać się nogą zahamować obracające się tylne koło. Jeśli próba się nie powiedzie, oznacza to, że sprzęgło wymaga regulacji. Jeśli nie, to należy wymontować sprzęgło i zlokalizować uszkodzenie. W przypadku M53 należy sprawdzić, czy tarcze sprzęgła dają się łatwo przesuwać oraz czy sprężyna talerzowa równomiernie odsuwa się podczas naciągania linki sprzęgła. Trudności we włączeniu daje się najczęściej usunąć smarując cięgna.
Powrót do początku

Wadliwe włączanie biegów

Niedomaganie to daje się usunąć w wyniku ponownej regulacji zmieniacza biegów. Oceniając niedomaganie należy jednak najpierw sprawdzić, czy zmiana biegów jest wykonywana należycie (między innymi, czy zmiana następuje po czasie umożliwiającym wyrównanie prędkości obrotowych i wzębienie się kół). W przypadku skuterów SR50/SR80 należy sprawdzić, czy pedał zmiany biegów jest dosuwany do wycięcia w podnóżku. W razie potrzeby należy poluzować połączenie zaciskowe na dźwigni zmieniacza na wałku i przesuwając ramię zmieniacza skorygować zakres wychylenia pedału zmiany biegów.
Powrót do początku

Samoczynne wyłączanie się biegów

Wyłączanie się jednego lub kilku biegów zaraz po włączaniu może być spowodowane nieprawidłową regulacją, nadmiernym zużyciem mechanizmu zmiany biegów w skrzynce przekładniowej lub kół zębatych.
Powrót do początku

Zablokowanie skrzyni biegów

Główną przyczyna jest ułamanie dźwigni zmieniacza biegów na wałku wydrążonym (silnik M501/701). W celu wykonania naprawy należy wymontować kompletny zespół napędowy. Jeżeli po zdjęciu pokrywy sprzęgła nie będzie można zlokalizować uszkodzenia mechanizmu zmiany biegów, należy pojazd przekazać do stacji obsługi w celu zdemontowania skrzyni biegów.
Powrót do początku

 

Copyright© by Admin 2004