.:Układ ssący:.

Powietrze potrzebne do spalania mieszanki w silniku, przepływa przez poszczególne elementy układu ssącego i podlega oczyszczeniu w filtrze. Taka konstrukcja układu umożliwia ponadto tłumienie drgań słupa powietrza, powstających w kanale ssącym, czego wynikiem jest znacznie wygłuszenie szmerów ssania.
Układ ssący został skonstruowany, że nie wymaga praktycznie obsługi. Jedynie filtr powietrza wymaga okresowego czyszczenia. Filtr składa się z blach filtrujących i wkładu wykonanego z drutu stalowego lub włókna kokosowego. Po wymontowaniu z pojazdu filtr musi być okresowo przemywany rozpuszczalnikiem i ponownie nasączony olejem przekładniowym. Przed wmontowaniem filtr należy dokładnie odsączyć. Przy okazji należy oczyścić komorę tłumiącą z osadzającego się w jej wnętrzu kurzu. Przebieg, po jakim należy dokonywać przeglądu i obsługi filtra zależy od warunków eksploatacji pojazdu i wynosi najczęściej 2000...5000 km. Silnie zanieczyszczony filtr powoduje dławienie przepływu powietrza, zwiększenie podciśnienia w kanale ssącym gaźnika, a w rezultacie zwiększenie zużycia paliwa o 0,5...1 l/100 km. Konstrukcję układu ssącego wszystkich omawianych modeli charakteryzuje łatwy dostęp do filtra powietrza.
W modelu S51 należy w tym celu zdjąć prawą boczną pokrywę i sprężynę dociskową, sprawdzając jednocześnie, czy śruby i wykonane z tworzywa sztucznego uchwyty zapewniają prawidłowe położenie blaszanej ścianki, w której jest umieszczony filtr.
Jeśli wskutek powstających podczas pracy drgań słupa powietrza nastąpi poluzowanie blachy, a uchwyty mają jeszcze wystarczającą grubość, to należy je odkształcić za pomocą trzpienia rozgrzanego do temperatury około 150ºC, jednocześnie dociskając blaszaną ściankę. Jeśli natomiast uchwyty są zużyte w stopniu uniemożliwiającym ich odkształcenie lub urwane, to należy je usunąć pilnikiem i wykonać w ściance otwór o średnicy 2,8 mm i głębokości 13 mm, przeznaczony pod blachowkręt B3,5x13.
Wkręcenie blachowkrętu nie jest wprawdzie zbyt łatwe, lecz gwarantuje pewne unieruchomienie blaszanej ścianki.
Układ ssący nowych modeli skuterów składa się z elementów wykonanych z tworzyw sztucznych, skręcanych śrubami. Mokry filtr olejowy jest w tym przypadku widoczny po uchyleniu siodła.
W celu uzyskania do niego swobodnego dostępu należy wyjąć akumulator. Znajdująca się pod filtrem rura ssąca nie może być w żadnym przypadku zdemontowana.
Wnętrze elementów układu ssącego modeli S51 i S70 nie może być wykorzystywane do przechowywania szmat, zapasowej dętki lub części zamiennych. Nie jest również dopuszczalne wprowadzenie na własną rękę ulepszeń, polegających na zmienianiu przekroju przewodów powietrznych, np. w modelu S51 powiększenie znajdujących się za filtrem otworów. Obok podwyższenia poziomu hałasu skutkiem takiego postępowania jest zubożenie mieszanki, będące wynikiem  niedostosowania do nowych warunków pracy regulacji gaźnika. W takich warunkach dojść może również do przegrzewania się silnika. Będąca skutkiem takiej przeróbki niedostateczna ilość oleju smarującego silnik może doprowadzić do uszkodzenia wału korbowego. Kierując się tymi samymi przesłankami podczas instalowania filtru w pojeździe należy więc uważać na jego prawidłowe unieruchomienie i uszczelnienie komór ssących.


Copyright© by Admin 2004