.:Regulacja gaźnika:.

Gaźnik 16N3. Do regulacji prędkości obrotowej biegu jałowego służy zasadniczo jedna śruba regulacyjna w kanale obejściowym. Jeśli zakres regulacji wyłącznie tą śrubą nie jest wystarczający, to należy zweryfikować skład mieszanki biegu jałowego. Zgodnie z przepisami regulację taką można przeprowadzić jedynie w warsztacie wyposażonym w przyrząd służący do określania składu gazów spalinowych oraz w obrotomierz. W razie konieczności regulację możemy dokonywać we własnym zakresie. Później jednak należy przeprowadzić bardziej dokładną regulacje. Kolejność czynności:
- zdjąć plombę (znajduje się w gaźniku przy miejscu łączenia gaźnika z cylindrem), wkręcić do oporu śrubę regulacyjna mieszanki biegu jałowego (pod plombą) - silnik przestaje pracować - następnie wykręcić śrubę o trzy obroty,
- pokręcać śrubą regulacyjna powietrza do chwili uzyskania możliwie dużej prędkości biegu jałowego, następnie obróć śrubę w lewo o 90º od ustalonego poprzednio położenia,
- w razie konieczności zmniejszyć prędkość obrotową biegu jałowego wkręcając śrubę do chwili osiągnięcia równomiernej i spokojnej pracy silnika,
- ponownie zaplombować śrubę


Copyright© by Admin 2004